Velkommen til Sand båtforening i Nord-Odal


Sand båtforening ligger sentralt plassert i Sand sentrum i Nord-Odal kommune og er et godt utgangspunkt for Storsjøen.

Stor parkering, båtslipp og opparbeidet område med krakker og grill.

Det drives også kanoutleie fra vårt område (Odal kano og fritid).


Siste investering er våren 2015 med helt nytt bryggeanlegg.

Alle båtplassene på hovedbrygga har tilgang på strøm og vann.

Gjestebrygger for besøkende finnes ved anlegget og i Sand sentrum ved Milepelen Hotell og Vertshus. 


Dagens medlemsmasse er ca 150 personer med like mange båtplasser.


Odalen sjømerkeforening har merket led fra Storsjøen og inn i Sandsjøen, samt i åa inn til gjestebrygga ved Milepelen Vertshus.


Foreningen ble stiftet den 19. juni 1981.


Adresse

Postadresse: Sand Båtforening, Postboks 96, 2120 Sagstua

Besøksadresse: Bunesvegen 67, 2120 Sagstua

Epost: brygga@sandbatforening

Telefon: 48 51 48 58

Org. nr 977655 338

Kontonummer: 1870 07 67384

Vipps: 607210

 


Sand båtforening -   postboks 96  -   2120 Sagstua -  www.sandbatforening.no  -  brygga@sandbatforening.no - org nr 977655 338