Ettergivelse av innskudd.

Sand båtforening hadde en gjennomgang av regnskap og økonomi vinteren 2014/2015, samtidig som det ble tatt opp lån for innkjøp av nye brygger. Alle innskudd ble vedtatt på ekstraordinær generalforsamling den 7. februar 2015 å omdøpes til forskuddsleie. Alle innskudd trekkes 10% årlig, og etter 10 år er innskuddet verdt kr. 0,-


Med andre ord, skal du ha båtplassen i 10 år, vil hele beløpet tilfalle båtforeningen uansett, så derfor oppfordrer vi medlemmer til å ettergi innskudd umiddelbart, slik at foreningens økonomi bedres raskest mulig.


Fyll ut skjema under og klikk SEND. Du vil få en SMS på mobiltelefonen som er registert på deg i båtforeningens database som du må svare på. Dette for å kvalitetssikre at det er rett person som sender skjemaet.


 
 
 
 

Sand båtforening -   postboks 96  -   2120 Sagstua -  www.sandbatforening.no  -  brygga@sandbatforening.no - org nr 977655 338